STK Ružomberok - technické a emisné kontroly

Cenníky

Cena sa skladá z ceny za výkon samotnej kontroly podľa príslušnej kategórie vozidla a z ceny za pridelenie kontrolnej nálepky a osvedčenia o kontrole.

Osvedčenie o kontrole a kontrolná nálepka sa prideľuje iba vtedy, ak je vozidlo hodnotené ako spôsobilé, alebo dočasne spôsobilé.

Kontrolná nálepka a osvedčenie o kontrole slúži ako doklad na preukazovanie platnosti TK/EK pri kontrole v cestnej premávke.

 

Cenník TECHNICKÝCH KONTROLPravidelnáOpakovaná
Motocykle, troj a štvorkolesové motorové vozidlá kategórií L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7 16,00€ 8,00€
Osobné motorové vozidlá s pohonom benzín alebo nafta do 3,5t celkovejhmotnosti (M1, N1) 25,00€ 10,00€
Osobné motorové vozidlá s pohonom plynom bez zdokonaleného emisného systému (M1, N1) do 3,5t 32,00€ 11,00€
Osobné motorové vozidlá s pohonom plynom so zdokonaleným emisným systémom (M1, N1) do 3,5t 32,00€ 11,00€
Prívesy ľahké za osobné motorové vozidlá do 0,75t, prípojné vozidlá za traktory do 1,5t (O1, R1)
10,00€ 6,00€
Nákladné motorové vozidlá, autobusy a kolesové traktory,  (N2, N3, M2, M3, T5; M1+Ps, Ls, C nad 3,5t ) 45,00€ 18,00€
Nákl. motorové vozidlá, autobusy a kolesové traktory s pohonom plynom (N2, N3, M2, M3, T5; M1+Ps ... nad 3,5t) 50,00€ 18,00€
Prívesy, návesy s celk. hm. nad 0,75t, prípojné za traktory s celk. hmotnosťou nad 1,5t (O2, O3, O4, R2, R3, R4) 25,00€ 15,00€
Traktory kolesové (T1, T2, T3, T4); pracovné stroje, snežné skútre, pásové traktory (Ps, Ls, C) do 3,5t 34,00€ 18,00€
Administratívna technická kontrola 5,00€  
Pridelenie kontrolnej nálepky 3,00€   
Pridelenie osvedčenia o technickej kontrole 2,00€   
Vystavenie opisu protokolu 3,00€   
Dovoz OA, NA
10,00€   
Dovoz motocykel
5,00€   
Služba 10,00€   

 

Cenník EMISNÝCH KONTROLCena
Vozidlá so zážihovým motorom  bez zdokonaleného emisného systému 20,00€ 
Vozidlá so zážihovým motorom bez zdokonaleného emisného systému s pohonom aj plynom 25,00€
Vozidlá so zážihovým motorom  so zdokonaleným emisným systémom R-KAT 21,00€
Vozidlá so zážihovým motorom  so zdokonaleným emisným systémom R-KAT s pohonom aj plynom 30,00€
Vozidlá so vznetovým motorom M1, N1 21,00€
Vozidlá so vznetovým motorom M2, M3, N2, N3, T 32,00€
Predbežné overenie stavu motora 10,00€
Administratívna emisná kontrola 5,00€
Pridelenie kontrolnej nálepky 3,00€
Pridelenie osvedčenia o emisnej kontrole 2,00€
Vystavenie opisu protokolu 3,00€
Poradenstvo, konzultácie (za každú začatú kontrolu) 20,00€
Zisťovanie hodnovernosti dokladov potrebných pre výkon TK a EK za každú začatú hodinu 10,00€
Opakovaná emisná kontrola
16,00€

<< Úvodná stránka