STK Ružomberok - technické a emisné kontroly

Aktuality

19.7.2016 - výpadok prevádzky

dňa 21.7.2016 (štvrtok) bude STK z dôvodu odstávky elektriny zatvorená. 

 

17.3.2016 - obmedzenie prevádzky

oznamujeme, že dňa 18.3.2016 t.j. v piatok bude STK v prevádzke len do 13.00 z dôvodu inštalácie nového SW. Technické kontroly motocyklov (okrem administratívnych) nebudeme v piatok vykonávať vôbec.

11.12.2015 - prevádzka počas vianočnýc sviatkov

Stanica technickej kontroly bude v normálnej prevádzke okrem 31.12.2015 (Silvester) - kedy bude zatvorené. 

23.4.2015 - upozornenie, zmena

upozorňujeme na predĺženie čakacích dôb na vykonanie technickej resp. emisnej kontroly. Z tohoto dôvodu službu

*** Vykonanie technickej/emisnej kontroly na Vašom vozidle bez nutnosti Vašej prítomnosti pri kontrolovanom vozidle a teda aj bez Vašej straty času ***

poskytujeme, len ak je to z kapacitných dôvodov možné. Odporúčame pristaviť vozidlo hneď ráno.

10.12.2014 - prevádzka počas vianočných sviatkov

do 19.12.2014 fungujeme v bežnom režime

22., 23. 12. 2014 - Z A T V O R E N É

29., 30. 12.2014  - OTVORENÉ

31.12.2014  - Z A T V O R E N É

2.1.2015    - Z A T V O R E N É

od 5.1.2015 fungujeme v bežnom režime

 

27.6.2014 - návrat k pôvodnému systému v pristavovaní vozidiel

dňom 30.6.2014 sa vraciame k pôvodnému systému práce. To znamená, že prevádzku v areáli už nebude riadiť určený pracovník. Vozidlá budú vybavované v poradí, v akom sú podávané doklady v príjme. Upozorňujeme vodičov aby nenechávali vozidlá odstavené vo vstupnej bráne do areálu, na priľahlej čerpacej stanici a pred bránou výjazdu vozidiel záchrannej služby.

Službu "vykonanie kontroly bez nutnosti Vašej prítomnosti" budeme vykonávať len ak to bude z kapacitných dôvodov možné, preto odporúčame prísť hneď ráno.

 

14.5.2014 - zmena pristavovania vozidiel

vzhľadom k množstvu vozidiel požadujúcich vykonanie kontroly sme boli nútení pristúpiť k niektorým zmenám:

- prevádzku v areáli STK od 5.00 ráno organizuje určený pracovník. Prosíme, aby ste sa riadili jeho pokynmi.

- nepristavujte vozidlá do areálu deň vopred, takéto vozidlá vytvárajú prekážky a nemusia byť vôbec vybavené.

- novú službu (vykonanie kontroly bez nutnosti Vašej prítomnosti pri vozidle) je možné požadovať iba v tom prípade, ak to bude z kapacitných dôvodov možné.  V prípade  požiadavky na túto službu odporúčame prísť zavčasu ráno (od 5.00), zapísať sa u pracovníka a o 7.30 doniesť k okienku príjmu kľúče od vozidla a podpísať preberací  formulár.

31.12.2013 - nová služba od 1.1.2014

v novom roku  nová služba:

*** Vykonanie technickej/emisnej kontroly na Vašom vozidle bez nutnosti Vašej prítomnosti pri kontrolovanom vozidle a teda aj bez Vašej straty času ***

Pre vykonanie takejto kontroly je potrebné pristaviť vozidlo do 12.00 hod, podpísať jednoduchý preberací formulár a nechať u pracovníčky príjmu kľúče od vozidla a doklady.

O vykonaní kontroly budete upovedomený telefonicky na Vami uvedené telefónne číslo.

Služba je spoplatnená sumou 10€. Cena je včítane DPH.

16.12.2013 - prevádzka počas vianočných sviatkov

23.12.2013   -   otvorené

24, 25, 26, 27. 12 2013   -   zatvorené

28, 29. 12 2013   -   zatvorené (sobota, nedeľa)

30, 31.12. 2013   -   otvorené

1.1.2014   -   zatvorené

2.1. 2014   -   otvorené od 8.00

 

25.3.2013 - overenie technickej kontroly a stavu km

na stránke poverenej organizácie TESTEK, s.r.o. bola sprístupnená možnosť overenia technickej kontroly na základe osvedčenia, kontrolnej nálepky alebo protokolu o tecnickej kontrole. Okrem toho stránka ponúka aj možnosť overenia stavu počítadla kilometrov tak, ako to bolo pri konkrétnej technickej kontrole zaznamenané. Pre viac kliknite sem:http://www.testek.sk

 

7.12.2012 - prevádzka počas sviatkov

do 21.12.2012   -    prevádzka v bežnom režime

22.12.,  23.12. 2012   -   sobota, nedeľa (zatvorené)

24.12., 25.12.,  26.12.2012  -  ZATVORENÉ (vianočné sviatky)

27.12.,  28.12.2012  -  prevádzka v bežnom režime

29.12.,  30.12.2012  -  sobota, nedeľa (zatvorené)

31.12.2012  -  ZATVORENÉ

1.1.2013  -  ZATVORENÉ (Nový rok)

od 2.1.2013  -  prevádzka v bežnom režime  (2.1.2013 otvoríme o 8.00)

27.11.2012 - dôležité oznámenie

dňa 7.12.2012  bude naša STK v prevádzke len do 13.00.

 

27.11.2012 - zmena povinnosti pridelenia EČV pre niektoré kategórie vozidiel

o odstavec nižšie sme upozorňovali na povinnosť vybaviť EČV po 1.1.2013 niektoré kategórie vozidiel.

Už to nie je tak úplne pravda.

Zákon 356/2012 Z.z ktorý mení s účinnosťou od 1.1.2012 zákon 725/2004 Z.z. upravuje lehoty na výmenu technického osvedčenia za osvedčenie o evidencii pre niektoré vozidlá:

- pre vozidlá kategórie L1e vyrobené pred 1.1.2000 ("babety") sa dátum mení na 1.1.2023

- pre vozidlá kategórie Ps (pracovné stroje) používané v poľnohospodárstve sa dátum mení na 1.1.2017

Pre ostatné vozidlá naďalej platí dátum 1.1.2013

26.9.2012 - od 1.1.2013 bez EČV nesmieme na cestu s pracovným strojom ...

V §112b), odst.2) zákona 725/2004 Z.z. sa hovorí: "Prevádzkovateľ vozidla, ktorý chce po 1. januári 2013 v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlá kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel, musí požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii podľa § 23a."

Na túto povinnosť  sme upozorňovali v aktualite zo dňa 1.2.2010.

Približne od tohoto dátumu plynie doba, počas ktorej je možné získať osvedčenie o evidencii vozidla a evidenčné čísla na vozidlo výmenou za technické osvedčenie vozidla.

Ten stroj, ktorý OEV a EČ nemá, bude sa musieť po cestách po 1.1.2013 prepravovať napr. na podvalníku.

25.9.2012 - upozornenie na koniec platnosti TK Vášho vozidla

ponúkame bezplatne novú službu - upozornenie na blížiaci sa koniec platnosti technickej-emisnej kontroly Vášho vozidla. Ak máte záujem o takéto upozornenie stačí ak po absolvovaní kontroly na STK Ružomberok pri preberaní a podpise dokladov v príjme napíšete na protokol Vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu na ktorú má byť upozornenie zaslané. Systém Vám potom približne tri týždne pred vypršaním platnosti kontroly zašle automaticky správu s textom:

"Dobrý deň, dovoľujeme si Vás upozorniť že platnosť technickej-emisnej kontroly vozidla XX111YX končí dňa xx.yy.zzzz. Vaša STK Ružomberok. Tel:044 4304313" 

Upozorňujeme ale na skutočnosť, že doručenie správy na e-mail závisí od bezpečnostných a antispamových nastavení Vašej e-mailovej schránky. Pri vysokých úrovniach nastavenia sa Vám upozornenie nemusí do schránky dostať. Upozornenie príde z domény "sms-platby(bodka)eu"

 

23.2.2012 - odrazové značenie na zvýšenie viditeľnosti - najnovšie znenie (biele pásy vpredu)

pozrite prosím tento odkaz: http://www.testek.sk/files/faq_ehk_104_3.pdf

 

17.1.2012 - pristavovanie zaťažených vozidiel

Podľa doterajších predpisov bolo potrebné na technickú kontrolu pristavovať iba nezaťažené vozidlá.

Dňom 1.2.2012 dochádza k zmene. Všetky vozidlá kategórií M, N, O s najväčšou celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 t bude potrebné pristaviť na technickú kontrolu zaťažené.

Zjednodušene môžme povedať, že pristaviť zaťažené vozidlo je potrebné u všetkých vozidiel, na ktorých vedenie nestačí vodičský preukaz na osobné auto.

Podľa definície v príslušných predpisoch sa povinnosť zaťaženia nebude vzťahovať:

- na väčšinu autobusov (predpísané podmienky splnia pravdepodobne aj prázdne)

- na ťahače návesov pokiaľ tieto budú zaťažené aspoň prázdnym návesom.

Viac sa dá dočítať tu: http://www.testek.sk/files/zatazenie_vozidiel_pri_TK.pdf

 

24.10.2011 - lekárničky ako povinná výbava (upresnenie)

V súčasnosti je stále možné používať ako povinnú výbavu tri typy lekárničiek. To, ktorá z nich môže byť použitá je (bolo) určené obdobím, v ktorom boli distribuované koncovým predajcom k používateľovi.

1.  do 30.4.2009 mohli byť predávané staré typy lekárničiek. Ak uvážime ich expiračnú dobu (maximálne tri roky) tak tento typ lekárničiek bude možné používať do 30.4. 2012

2.  od 1.5.2009 do 31.7.2009 mohli byť predávané staré typy lekárničiek ale už len s vloženou kartou prvej pomoci (KPP). S uvážením ich expiračnej doby bude možné typ lekárničiek používať do 31.7.2012

3.  od 1.8.2009 môžu byť predávané už len nové typy lekárničiek podľa vyhlášky MZ č.143/2009. Táto vyhláška zároveň určuje obsah lekárničky v závislosti od toho, v akom vozidle je použitá.

Ak teda uvážime maximálnu expiračnú dobu tri roky, potom po 31.7.2012 by sa vo vozidle mal nachádzať už len nový typ autolekárničky.

 

21.6.2011  -  dôležité oznámenie

Dňa 6.7.2011 bude stanica technickej kontroly zatvorená z dôvodu odstávky elektrického prúdu.

 

8.10.2010 - výrobné štítky 

Vzhľadom na množiace sa problémy ohľadom výrobných štítkov vozidla upozorňujeme zákazníkov na nasledovné:

Výrobným štítkom musia byť vybavené všetky vozidlá.

V minulosti sa absencia výrobného štítku klasifikovala ako závada typu "A" a táto závada mala pre držiteľa vozidla len informatívny charakter.  

V súčasnej dobe sa pri technickej kontrole absencia výrobného štítku na musí klasifikovať ako závada typu "B"  a z toho vyplýva obmedzenie platnosti lehoty technickej kontroly na 30 dní. Výnimku z prítomnosti výrobného štítku, resp. nový výrobný štítok udeľuje MDPaT SR na základe predchádzajúcej technickej kontroly a kontroly originality.

 

1.2.2010 - kontroly vozidiel Ps, Ls, C

Od 1.2.2010 sme začali vykonávať technické kontroly vozidiel  Ps, Ls, C viď zákon 725/2004 v úplnom znení. 

Ps - pracovné stroje samohybné (JCB, BELARUS, UNC ...)

Ls - snežné skútre

C  - pásové traktory

Technické kontroly vyššieuvedených druhov vozidiel sa budú vykonávať jednorázovo (nie periodicky) a doklad  o vykonaní tejto kontroly bude potrebné predložiť pri žiadosti o vydanie evidenčného čísla a osvedčenia o evidencii.

Celý tento proces vyplýva z požiadavky §112b), odst.2) zákona 725/2004 Z.z.: "Prevádzkovateľ vozidla, ktorý chce po 1. januári 2013 v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlá kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel, musí požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii podľa § 23a."

 

 

 

 

 

 

<< Úvodná stránka